top of page

Als koploper op weg naar een duurzame regionale economie

Gasterij Natuurlijk Smeerling is Koploper.


Als horecabedrijf in bosrijk beekdallandschap koesteren wij de natuur en de wereld om ons heen. Daarom willen wij uitdrukkelijk voorop lopen in kansen en verbetermogelijkheden voor een duurzame regionale economie.

 

Koploperproject


Binnen Koploperproject Oost-Groningen vormen bedrijven en organisaties een netwerk. Samen zetten zij stappen richting duurzame versterking van de regionale economie. Koploper laat ons ervaren dat duurzaamheid lonend en boeiend is.

Vergroot duurzame resultaten in de toekomst door kennis en ervaringen te delen. Dat is het idee achter het Koploperproject. Het project biedt bedrijven en gemeenten de kans om collectief praktijkgericht aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen.

 

Duurzaamheid


De deelnemende bedrijven worden middels de DuOn-Scan (ISO 26000) van DZyzzion en de Milieubarometer grondig doorgelicht (nulmeting) op duurzaamheid. Hiertoe worden interviews afgenomen en de resultaten worden één op één doorgesproken.

Vervolgens brengen we samen nieuwe kansen en verbetermogelijkheden in kaart en gaan we concreet aan de slag met verbeteracties. Daarbij wisselen de deelnemers ervaringen uit. Na ongeveer een jaar is er een Koplopersymposium waar wij ons vol enthousiasme gaan presenteren.

 

Collega Koplopers

Het koploperteam: dzyzzion.nlcirculairactief.nl en rein-advies.nl

 

Onze collega Koplopers in Oost-Groningen zijn:

Dun Agro
Steenhuis Recycling
Reclycar
Camping Wedderbergen
De Kompanjie
Bewegingscentrum Ter Apel
Oldenburger Fritom
Pure Energie
VIB netwerken
Geo Plus
De Drijscheer

Voor meer informatie zie ook de website van Koploper Project Groningen.

koploper
bottom of page